Ψυχικό

Μακέτα παρουσίασης από χαρτόνι. Απλότητα και καθαρότητα όγκων σε μια οικονομική κατασκευή που τονίζει τους κτιριακούς όγκους.