Τρίπολη

Κτίριο γραφείων και καταστημάτων στο κέντρο της Τρίπολης που μελετήθηκε το 1994 και κατασκευάστηκε το 1995-97. Φωτογραφίες και προοπτικά: Γ. Ν. Θεοχάρης.