Σχολεία στο Ναύπλιο

Το οικόπεδο βρίσκεται στην Τίρυνθα Αργολίδας. Το σχολικό συγκρότημα αφορά ένα 24-θέσιο Πρότυπο Ιδιωτικό Εκπαιδευτήριο Γυμνάσιο και Λύκειο. Οι αίθουσες οργανώνονται σε δύο επίπεδα γύρω από τα δύο μεγάλα αίθρια της αυλής και ένα μικρότερο των εργαστηρίων. Το συγκρότημα στρέφεται νοτιοανατολικά με πλάτη στο βοριά και οι κινήσεις γίνονται σε στεγασμένους υπαίθριους διαδρόμους. Στο κέντρο βρίσκεται η διοίκηση, από κάτω οι χώροι υγειινής, ενώ γύρω από το μικρό αίθριο είναι η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και η βιβλιοθήκη. Μελέτη 1992-93.