Νέα Κηφισιά

Σε οικόπεδο 500 τ.μ. κατασκευάζεται κτίριο 300 τ.μ., αποτελούμενο από 3 μεζονέτες που αναπτύσσονται σε 4 επίπεδα. Χρωματική μελέτη και στοιχεία – πανώ είναι χαρακτηριστικά των όψεων. Μελέτη και οικοδομική άδεια 1998 και επίβλεψη κατασκευής 1999-2002.