Διπλοκατοικία, Μελίσσια

Το επίμηκες σχήμα του οικοπέδου αλλά και το μικρό πλάτος του δρόμου οδήγησαν στο σχεδιασμό ενός κτιρίου με πλάτος 6 μ. και μεγάλα ανοίγματα προς το μεγάλο μήκος της νότιας όψης. Ένα πρίσμα περιβάλλει το σύνολο, ενώ οι επιμέρους όγκοι διαμορφώνονται σαν εσοχές. Μελέτη και οικοδομική άδεια 1999 και επίβλεψη κατασκευής 1999-2002.