Διαγωνισμός κατοικίας

Α΄βραβείο στον Πανελλήνιο διαγωνισμό ιδεών κατοικίας του ΥΠΕΧΩΔΕ. Φοιτητική εργασία που αφορά μια κατοικία που εξελίσσεται γύρω από έναν υπαίθριο χώρο, εκμεταλλευόμενη την ηλιακή ενέργεια. Η διάταξη των χώρων γίνεται γύρω από μια κεντρική αυλή που λειτουργεί σαν συνθετικό στοιχείο της κατοικίας. Δημιουργείται σαν συνδετικό στοιχείο ένας γυάλινος μεταλλικός διάδρομος καλυμένος με φυλλοβόλο φυτό, έτσι ώστε το χειμώνα να λειτουργεί σαν θερμοκήπιο και το καλοκαίρι -σκιασμένος από το φύλλωμα και ανοιχτός- δροσίζει τους χώρους που συνδέει. Συνεργάτες Γ. Γιαννοπούλου και Ζ. Κοτσάμπαση. Μελέτη 1984.