Αλεξάνδρας

Α΄βραβείο σε κλειστό διαγωνισμό για κτίριο γραφείων στη λεωφ. Αλεξάνδρας. Βασική παράμετρος σχεδιασμού ήταν το τριγωνικό σχήμα του οικοπέδου σε συνδιασμό με τους περιορισμούς στον όγκο του κτιρίου από το περίγραμμα του ιδεατού στερεού που προέκυπτε από τον πίσω στενό δρόμο. Μελέτη 1991.