Αγριά Βόλου

Μεζονέτα με στοιχεία από τα πηλιορίτικα σπίτια. Δύο βασικοί όγκοι με επένδυση πέτρας στη βάση τους, μικρά ανοίγματα και τετράριχτες στέγες στο τελείωμά τους, είναι τα βασικά συνθετικά στοιχεία πάνω στα οποία οργανώνεται το σύνολο. Μελέτη 1999 και κατασκευή 1999-2001.